item3
Upgrade Electro Voice Line Array                                                                             Februari 2008

Een jaar na het in gebruik nemen van het Electrovoice XLC-127 Line Array, hebben we de mogelijkheid aangepakt om nog meer uit het systeem te halen dan eerder mogelijk was.
Doordat we de originele speakers hebben vervangen door speakers met een grotere slag, hebben we het rendement van deze XLC-127 cabinets behoorlijk kunnen verhogen.

Verder zijn alle eindversterkers vervangen door de nieuwe Tour Grade serie versterkers van Electro Voice wat, vooral in het laag, nog meer dynamiek geeft.
Specificaties van deze serie "beukreuzen" kun je vinden op www.electrovoice.com

Terug